FORGOT YOUR DETAILS?

KULLANIM KOŞULLARI

Genel
Bu site, Adilcan Rent A Car tarafından işletilmektedir. Bu kullanım kuralları içinde geçen "Biz", "Bizim", "Bize", "Bizi" ifadeleri ile Adilcan Rent A Car, "Siz", "Sizin", "Size", "Sizi" ifadeleri ile ziyaretçi/ziyaretçiler kastedilmektedir. Lütfen bu siteyi kullanmadan önce bu kullanım kurallarını dikkatlice gözden geçiriniz. Bu siteyi kullanmanız aşağıda belirtilen kullanım kuralları ile bağlanmayı kabul ettiğinizi gösterir.

Bu Sitede Rezervasyon Yapmak
Onaylanmış olsun ya da olmasın, yapılmış bir rezervasyon kiralık araç temini için bir anlaşma niteliği teşkil etmez. Anlaşma kiralama esnasında yapılır ve T.C yasalarına göre düzenlenir.

Veri Koruma
Bu web sitesini kullanırken bize iletmiş olduğunuz tüm kişisel bilgiler Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır.

Rezervasyon Modülünün Kullanımı
Bu sitede yer alan rezervasyon yapabilme özelliği sadece kendiniz veya sizinle seyahat edenlerin yasal hakkı olan rezervasyonları yapabilmeniz için hazırlanmıştır. Sahte veya hileli rezervasyon yapılmamalıdır.

Haklar
İş bu web sitesinde yer alan materyallerin ve/veya temel teşkil eden yazılım kodunun tamamının veya bir kısmının, kopyalanması, yayımlanması, dağıtılması, transfer edilmesi önceden verilmiş yazılı iznimiz olmadan söz konusu olamaz.

Kabul Edilebilir Kullanım 
İş bu web sitesini yalnızca, Türkiye Cumhuriyeti veya web sitesine girdiğiniz ülkede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uygun düşen amaçlarla ve sitenin kullanım kurallarına sadık kalmak koşuluyla kullanabilirsiniz.

- Zararlı, müstehcen, iftira eden yada başka kanun dışı bilgileri bu site üzerinden göndermemeyi, yaymamayı;
- Bu siteyi bir başkasının haklarını ihlal edebilecek bir şekilde kullanmamayı;
- Resmi olmayan, sahte veya hileli rezervasyon yapmamayı;
- Herhangi bir yazılım, iş programı veya araç kullanarak bu web sitesinin işleyişine herhangi bir yolla müdahale etmemeyi;
- Bu sitenin dış görünüşü ve temelini teşkil eden yazılım kodunu bozmamayı, değiştirmemeyi veya bunlara müdahale etmemeyi;
- Bu siteye yada ilişkisi olan alt yapı oluşumlarına makul olmayan yada sitenin kapasitesi üzerinde yük yükleyecek herhangi bir işlem yapmamayı;
- Şebekelerimizin hiçbirine her ne sebeple olursa olsun izinsiz giriş yapmamayı ;
kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Diğer tüm haklarımıza (kanuni ya da diğer) dokunmaksızın, Adilcan Rent A Car olarak
rezervasyonlarınızı haber vermeksizin iptal etme ve/veya
Burada belirtilen kullanım kurallarını ihlal ettiğinize inanıldığında (takdir hakkımızı kullanarak) bu siteye girişinize engel olma hakkını saklı tutarız.

Web Sitesinde Değişiklikler
İş bu web sitesinde, herhangi bir duyuru yapmaksızın, yer alan bilgi, servis, ürün ve diğer verilerde değişiklik yapabilir veya bu siteyi ortadan kaldırabiliriz. Ayrıca burada belirtilen kullanım kurallarında değişiklik yapabiliriz. Bu değişiklikler, sitede yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir. Buna göre bu siteye girişiniz ve siteyi kullanışınız yenilenmiş kuralları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Diğer Web Sitelerine Linkler
İş bu web sitesi diğer internet sitelerine linkler içerebilir. Linki bulunan sitelerde yer alan bilgi, veri, ürün ve servislerden sorumlu değiliz. Söz konusu sitelere girmeniz ve onları kullanmanız tamamen sizin sorumluluğunuzdur.

Internet – E-mail
Kaybolma, bozulma gibi nedenler ötürü İnternet üzerinden gönderilen mesajların güvenirliği tamamen garanti edilmemektedir. Bu nedenlerden dolayı eposta olarak gönderilen herhangi bir mesajın doğruluğu konusunda – BİZDEN size gönderilmiş ya da SİZDEN bize gönderilmiş olsun - sorumluluk kabul edilmemektedir.

Web sitesinin Görüntülenmesi 
Web sitesi üzerinden size sunulan bilgilerin her zaman için kesintisiz ya da hatasız olacağı ya da site vasıtasıyla sunulan sayfaların içerdikleri veri, yazılım ve diğer elektronik materyallerin virüs, trojan ve diğer benzeri bileşenlerden arınmış olacağı garanti edilmemektedir.

Güvenlik
Bu web sitesi vasıtası ile rezervasyon modülünü kullanarak ileteceğiniz bilgilerin tamamının güvenilir olarak saklanması ve bu bilgilere izinsiz bir şekilde erişimi engellemek için gerekli tüm tedbirler tarafımızca alınmakla birlikte, bilgilere izinsiz erişim ve bundan ötürü oluşabilecek tüm zararlarda hiç şekilde sorumluluk BİZİM tarafımızdan kabul edilmeyecektir.

Sorumluluk Sınırlaması
Bu sitenin içerdiği bilgilerden dolayı karşılanması olası doğrudan veya dolaylı, özel, cezayı gerektiren ve örnek teşkil edecek kayıplar ve hasarlar nedeni ile sorumluluk kabul edilmez.

Sorumluluktan Feragat
Bu sitede yer alan bilgi, hizmet ve verilere ilişkin tüm sorumluluklardan kanunların müsaadesi çerçevesinde feragat edilir. Bu bilgi, hizmet ve veriler mevcut veya temin edilebildikleri durumları ile sitede yer aldıklarından, site sahibine herhangi bir sorumluluk yüklemez.

Zararı Ödeme
Bu kullanım kurallarının ihlali nedeniyle meydana gelebilecek tüm sorumluluk, kayıp, iddia ve masrafları (yasal masraflar dâhil olmak üzere) karşılamayı, bizi yukarıda bahsi geçen durumlardan korumayı kabul etmektesiniz.

Diğer
İş bu kullanım kuralları, bu sitenin kullanımı ile ilgili olarak bizimle yapmış olduğunuz anlaşmanın kurallarını içerir. Bundan başka yazılı ya da sözlü hiçbir beyan göz önüne alınmayacaktır.
Bu web sitesinin kullanımı, bu siteden yüklenen herhangi bir veri ve bu kullanım kuralları ile ilgili her işlem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre işlem görecek ve yorumlanacaktır.

TOP